adwokat dąbrowa górnicza

Adwokat Dąbrowa Górnicza – jakie ma specjalizacje adwokackie?

Zawód adwokata jest przede wszystkim zawodem zaufania publicznego. Oznacza to, że ludzie powinni szanować dużym respektem mecenasów. Filmy i seriale jednak nie do końca przedstawiają realną rzeczywistość.

Praca adwokata

Oczywiście wystąpienia w sądzie to część pracy adwokata, ale nie jest tak do końca. W wielu kwestiach może pomóc adwokat Dąbrowa Górnicza jest miejscem, gdzie pracuje wielu doskonałych mecenasów. Konkurencja jest naprawdę duża, dlatego adwokaci muszą zabiegać o swoich klientów. Na początku warto sobie uświadomić, że „prawnik” oraz „adwokat” to nie są tożsame pojęcia. Prawnikiem jest osoba, która ukończyła studia prawnicze, ale nie podeszła do aplikacji. Adwokat to prawnik, który ukończył aplikację prawniczą, podobnie jak prokurator oraz radca prawny. Trzeba jednak pamiętać, że nie każdy prawnik jest adwokatem. Oprócz studiów potrzebna jest jeszcze aplikacja adwokacka oraz zdanie odpowiedniego egzaminu. Adwokat może prowadzić własną kancelarię prawną, a do tego sporządzać umowy i udzielać porad prawnych. Tak jak to robi adwokat Sylwia Pobideł-Kolczyk. Osoby po ukończonych studiach prawniczych także mogą prowadzić kancelarie, ale nie mogą tytułować się mianem adwokatów. Warto zwrócić uwagę na fakt, że jest duża różnica, czy zwrócimy się do adwokata, czy też do zwykłego prawnika. Adwokat ma przede wszystkim obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej. Oznacza to, że nawet organom władzy nie może udzielić informacji na temat swoich prywatnych klientów.

Usługi prawnicze

Adwokaci są zobowiązani także ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej. Polega ona na tym, że klient otrzyma odszkodowanie, jeżeli poniesie szkodę związaną z usługami świadczonymi przez adwokata. Adwokat, który nie wykonuje swojego zawodu w sposób należyty podlega także odpowiedzialności dyscyplinarnej. Dlatego klienci częściej wybierają adwokatów niż prawników bez aplikacji, ponieważ jest to dla nich po prostu bezpieczniejsza opcja. Adwokat może reprezentować swojego klienta przed sądem, ale to jednak nie wszystko. Może również prowadzić mediację oraz udzielać porad prawych. Głównym celem mediacji jest oczywiście zawarcie ugody pomiędzy zwaśnionymi stronami. W ten sposób można uniknąć drogi sądowej, która niestety bywa bardzo kosztowna.

Reprezentacja klienta

Adwokaci wspierają także firmy na każdym etapie działalności oraz reprezentują dany podmiot przed organem administracji publicznej. Najlepiej korzystać z usług sprawdzonych adwokatów, którzy wiele lat działają na rynku i cieszą się dobrą opinią. Należy również pamiętać, że tytuł „mecenasa” jest zwrotem grzecznościowym, natomiast nie jest to tytuł zawodowy. Jest on stosowany zarówno wobec adwokatów, jak i radców prawnych. Coraz częściej mecenasami określani są także aplikanci. Każda osoba, która ukończyła studia prawnicze może być określona mianem prawnika. Istnieją jednak pewne ograniczenia, ponieważ taki prawnik ni może reprezentować klienta przed sądem. Nie musi on także przestrzegać restrykcyjnych zasad Kodeksów Etyki Zawodowej. Z tych zasad wynikają często ściśle określone obowiązki wobec klientów. Najważniejszy jest oczywiście obowiązek przestrzegania tajemnicy zawodowej, które nie wolno naruszyć.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll Up