Regulamin

Katalog stron Power Basse zlokalizowany pod adresem URL https://www.power-basse.pl/ (dalej zwany katalogiem)

Podmiot korzystający z katalogu (dalej zwany jako użytkownik) potwierdza, że zapoznał się z treścią poniższego regulaminu oraz akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Załączniki stanowiące integralną część niniejszego Regulaminu:
Polityka Prywatności – opublikowana na stronie https://www.power-basse.pl/polityka-prywatnosci/;

  1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z katalogu zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zasadami netykiety.
  2. Użytkownikiem katalogu może być osoba pełnoletnia czyli osoba, która ma ukończone 18 lat.
  3. Użytkownik dodając stronę ponosi odpowiedzialność za treść wpisu oraz mogące wyniknąć z tej treści konsekwencje prawne.
  4. Zabronione jest wykorzystywanie katalogu do dystrybucji wszelkich materiałów chronionych przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie oraz materiałów, których dystrybucji zabraniają przepisy prawa, obraźliwych, naruszających dobre imię osób trzecich.
  5. Tytuł strony nie może zawierać tylko WIELKICH LITER, adresów email, adresów zamieszkania i adresów siedzib firm, numerów telefonów, a także znaków specjalnych i symboli, nie może rozpoczynać się również od ciągów liczb i powtórzeń.
  6. Opis strony powinien krótko i zwięźle opisywać zawartość strony. Opis strony musi być zgodny z zasadami stylistyki i ortografii, nie może zawierać tylko WIELKICH LITER, nie może być zbiorem samych słów kluczowych.
Scroll Up